Udredning af medfødte vanskeligheder

Hvis der er mistanke om, at barnet eller den unge har nogle særlige vanskeligheder der er medfødte såsom indlæringsvanskeligheder, svært ved at begå sig i sociale sammenhæng, meget udadreagerende adfærd, belastningssymptomer mv., kan det være en god hjælp at tale med en psykolog, der har erfaring med udredning af psykiatriske diagnoser, såsom ADHD, autismespektrum og andre forstyrrelser. Det kan være svært at komme igennem til det psykiatriske system, hvilket jeg kan hjælpe med. Ved at lave en ”caseformulering” får man et overblik over symptomer, hvilke vanskeligheder der er medfødte - hvad der kan være af udløsende faktorer - problemer i det omgivende miljø - barnets ressourcer og hvilke faktorer, der vedligeholder problemet. På den baggrund kan jeg anbefale handlingsmuligheder. Det kan være i form af viden om problematikken og hvilke former for strategier og pædagogik, der er hensigtsmæssige. Det kunne også være ideer og forslag til, hvad der skal skrives i henvisningen til en udredning i psykiatrien.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign