Stress og belastning

Symptomer på stress og belastning er et alvorligt og tiltagende problem i vores samfund. Man kan opleve forskellige fysiske og psykiske symptomer såsom søvnproblemer, indre uro, hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, smerter og hyppige infektioner. På længere sigt kan det medføre alvorlige fysiske sygdomme og psykiske tilstande så som angst, depression og udbrændthed.

I fællesskab finder vi ud af, hvad der belaster dig og laver en plan for, hvordan du kan mindske dine symptomer. Ofte er det en god ide at bruge metoder med elementer fra kognitiv terapi, mindfulness og afspænding.

Bekymringer og uro

Bekymringer og uro kan have mange årsager. Det kan være problemer i parforholdet, med børn, i arbejdsrelationer eller andre forhold. Her kan det være en god ide at få hjælp ved en neutral samtalepartner der er udenfor de nære relationer. Dette kan være i form af rådgivning, vejledning eller sparring i forhold til at finde frem til metoder, der mindsker din uro og finder frem til de løsninger, som er rigtige for dig.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign