Supervision

Jeg har erfaring i at supervisere pædagogiske personalegrupper der arbejder med udad agerende unge, børn og familier med psykosociale og psykiatriske problemstillinger. Gennem mit arbejde som psykolog i forskellige socialfaglige kontekster og min efteruddannelse i narrative og systemiske metoder, samt neuropsykologisk udviklingspsykologi, kan jeg tilbyde flere forskellige måder at forstå en problemstilling og anvise de pædagogiske metoder, der er hensigtsmæssige i arbejdet.

Mit fokus i supervisionen er den enkeltes spørgsmål og mål i supervisionen. I personalegrupper vil jeg også inddrage kollegaers erfaringer og viden i supervisionen.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign