CV

Erhvervserfaring

2018-        :  Selvstændig psykolog med klinik i Aarhus og Rønde

2014-2018:
Sektionspsykolog ved Børn og Familieafdelingen Silkeborg Kommune.
Behandling af børn, unge og familier. Sparring af fagpersonale og undervisning.

2013-2014:
Psykolog på ambulatorium for Rusmiddelspsykiatri og ADHD, MA3, Århus
Universitetshospital, Risskov. Udredning af ADHD, Autisme og rusmiddelsrelaterede psykiske lidelser Gruppebehandling og Psykoedukation

2006-2013:
Psykolog på Oustruplund, Social og Psykiatri, Region Midt.
Arbejdsopgaver: Udredning og behandling af unge og voksne.
Psykoterapi, kriseintervention, psykoedukation, undervisning, faglige konferencer, supervision og undervisning af personale og metodeudvikling

1994-2006:
Beboerrådgivningen, Brabrand Boligforening. Arbejdsopgaver: Åben psykosocial rådgivning og konsultation i et multikulturelt boligområde, samarbejde med lokale aktører; familier, skole og socialforvaltning. Organisering af aktiviteter, gruppeforløb, konfliktløsning, fundraising, projektledelse, temamøder mv.

1993-1994:
Åben rådgivning ved Social Medicinsk Klinik, Århus Ungdomscenter. Psykosocial rådgivning og behandling af stofmisbrugere

1993:
Projektledere ved Daghøjskole for Grønlandske kvinder, Århus Ungdomscenter Ideudvikling, organisering, projektledelse og undervisning af Grønlandske kvinder i en revalideringssituation.

1992-1993:
Projektledere for information/opsøgende arbejde i forhold til prostituerede. Århus Ungdomscenter. AIDS konsulent med opgaver i.f.t, forebyggelse af HIV, undervisning, samtaleforløb, revaliderings handleplaner, projektrapportering og opsøgende arbejde.

1990-1992:
Ambulant behandler ved Social Medicinsk Klinik, Århus Ungdomscenter Samtaleforløb, revalidering og behandling af stofmisbrugere

1988-1990:
Pædagogisk medarbejder ved Mejlby Ungdomspension, en døgninstitution for behandling af stofmisbrugere. Århus Ungdomscenter

Efteruddannelse

2019:  Uddannelse i hypnoterapi ved Jannie Kildested

2017-2018:
Certificering i vurdering af mentaliseringsevne PDI-RF v/ Maja Nørgaard Jacobsen

2015-2016:
Neuroaffektiv Udviklingspsykologi v/ Susan Hart

2011-2012:
Forsknings- og formidlingsmodul v/ Psykologisk Institut, Århus Universitet

2005-2008:
Uddannelse i Kognitiv Terapi for læger og psykologer ved UUF, Storstrøms Amt/Region Sjælland.

2005-2009:
International uddannelse i Narrativ Terapi med Maggie Carey, Narrative Practices, Adelaide, Australien.

1991-1994:
Udd. Gruppe og Familieterapeut ved Jyllands Gestalt Institut. 1987-1989: Udd. Individualterapeut ved Jyllands Gestalt Institut

Kurser

2018:
Arrangør og deltagere i kursus og workshop med Sabine Vermeire, ”samtaler med børn og unge der har oplevet traume”

2018:
Workshop i Parterapi, Emotions Fokuseret Tilgang. Kursus med Lone Algot Jeppesen.

2016:
Konference for kommunalt ansatte psykologer i Vingsted. Traumebehandling v/Bruce Perry og Eva Malthe.

2014:
Kursus og medarrangør v/ Internationalt Seminar med David Epston

2013:
Kursus i affektiv regulering v/ Susan Hart

2013:
Supervisionskursus med Grethe Brun

2013:
Seminar med Bruce Perry. Forståelse og behandling af traumatiserede børn og unge.

2013:
Narrativ terapi v/Stephen Madigan

2012:
Mentaliseringsbaseret Terapi v/ Peter Fonagy og Eia Asen

2012:
Mentaliseringsbaseret terapi v/ Finn Skåderud

2012:
Jagten på de ”nonspecifikke faktorer” v/ Susan Hart, Peter Levine, Øvereide m.fl.

2012:
ESSENCE- Neuropsykiatrisk undersøgelse v/Christoffer Gillberg

2011:
WISC-IV, Vejlefjord neurocenter

2011:
Supervision af andre faggrupper, Dansk Psykologforening

2011:
Kursus med Scott Miller og Susanne Bargmann i Evidensbaseret Praksis (FIT)

2011:
Alvorlig mistrivsel hos unge, aggression, selvskade og selvmordsadfærd v. Dansk Psykologforening

2011:
Collaborative Problem Solving, v. Ross W.Greene

2010:
Valg af interventionsformer, Dansk Psykologforening

2010:
Lovgivning og Etik V. Dansk Psykologforening

2010:
Assessment Dansk Psykologforening

2010:
Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Dansk Psykologforening

2009:
Den psykologiske undersøgelse af børn med autismespektrumforstyrrelse. v. Center for Autisme.

2009:
Neuropsykologi for kliniske psykologer, v. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

2009:
Master class i Somatic Experience, v. Peter Levine m.fl. 2009 : WAIS-IV v. Pearson Assessment

2008-2009:
Exner Rorschach System II, III og videregående kursus, v. Kim Gabriel Hansen.

2003:
Kursus i systemisk metode; Appriciative Inquiry, med Peter Gordon og Bliss Brown

Uddannelse

2008:
Autoriseret psykolog 2004: Cand. Pæd. Psych. (speciale: Kulturmødet i terapirummet)

2002:
Diplom i Pædagogisk Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet

1999:
Voksenunderviser ved Århus Dag og Aftenseminarium

1975:
Uddannet pædagog i Lund, Sverige

Andre erhvervserfaringer i privat regi.

1999:
Personaleudviklingsforløb for Socialforvaltningen i Brønderslev Kommune

2005-2006:
Opgaver for den Sociale Udviklings Fond (SUF). Psykologisk udredning og behandling af familie med ADHD problematik.

2006-2008:
Supervisor for medarbejdere i KFUM socialt arbejde

2013:
Konsulent for ledelsen ved SBU i Region Midt

2013:
Supervisor for Dagafd. Oustruplund

2014:
Psykologisk udredning for Aalborg Kommune

2014:
Familieterapeutisk forløb for Silkeborg Kommune

2016:
Undervisning af personale på opholdssted for unge i Elev.

2017:
Samspilsundersøgelse og sparring med plejefamilie, Herning Kommune

Medlemsskaber

STOK
Forening for Systemisk Terapi og Konsultation
Narrativt Forum (medstifter)
Psykoterapeutisk Selskab
Psykologfagligt Selskab for Supervision
BØBS, Dansk Selskab for Børnepsykiatri og Klinisk Børnepsykologi
Netværket mod Seksuelle Krænkelser i Midtjylland

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign