Krisehjælp

I forbindelse med voldsomme og kritiske begivenheder tilbyder jeg psykologisk krisehjælp. Dette skal gerne i ske akut og derfor kan jeg stå til rådighed indenfor kort tid.

Jeg tilbyder krisehjælp til organisationer, institutioner og kommuner både individuelt og i grupper.

Formålet med den psykologiske krisehjælp er at få bearbejdet oplevelsen og forebygge evt. psykiske følgevirkninger, så at oplevelsen af at være tryg i hverdagen bliver genetableret.

Det er meget forskelligt hvordan den enkelte reagerer i kritiske situationer og det er ikke muligt at forudsige, men der kan skabes tryghed ved at vide at der er mulighed for professionel psykologhjælp når der er krise.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign