Rådgivning/sparring

I pædagogisk og socialfagligt arbejde kan det være hensigtsmæssigt at få sparring eller rådgivning af en psykolog, der har viden og erfaring med den aktuelle problemstilling, som man er sat til at løse.

Det kan være i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser, hvor der er stor bekymring for barnet - det kan være i komplicerede familiesager hvor der er et højt konfliktniveau -det kan være i forhold til psykiatriske og udviklingspsykologiske spørgsmål og i udformning af hensigtsmæssige handleplaner og behandlingsmetoder.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign