Børn og unges trivsel

Det kan være svært at være forælder, når ens barn ikke trives, hvilket kan have forskellige årsager. Måske har barnet særlige vanskeligheder med at koncentrere sig, med overblik eller i sociale sammenhænge. Barnet kan have forskellige symptomer i form af søvnproblemer, angst, ondt i maven eller udadreagerende adfærd. Det kan være en stor lettelse for forældre at tale med en psykolog, der har viden og erfaringer med børns udvikling og problemer. Ofte kan jeg bidrage med en større forståelse af årsagen til problemet og metoder til at håndtere problematikken sammen med forældrene, også uden at barnet er til stede. Er barnet over 11 år kan det være en god ide, at barnet også får mulighed for at tale med en voksen alene eller sammen med forældre. Jeg bestræber mig på at møde barnet i øjenhøjde og at etablere en uformel stemning i disse samtaler, så at det ikke opleves belastende for barnet eller den unge.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign