Samspilsundersøgelser

For at få et tydeligt billede af hvordan relationen mellem et barn og forældre er, kan jeg lave en undersøgelse af deres samspil ved hjælp af Marschak Interaction Method (MIM). På baggrund af denne undersøgelse kan jeg vejlede forældrene i, hvordan de kan blive bedre til at interagere med sine børn, så deres følelsesmæssige og udviklingsmæssige behov bliver opfyldt. Ved hjælp af videooptagelse bliver det tydeligt for forældrene når kontakten til barnet fungerer og når den ikke fungerer.

MIM er en struktureret legebaseret observationsteknik. MIM er en kvalitativ metode og i sit udgangspunkt et praktisk klinisk instrument der undersøger den overordnede kvalitet og natur af relationen mellem forældre og barn. Det er dermed styrkerne og sårbarhederne i den nære relation mellem omsorgsperson og barn der bliver tydelige.

MIM består af 9 enkle opgaver, som forælder og barn udfører sammen. Metoden er også velegnet til plejeforældre.

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign