Mentaliseringsvurdering

For at vurdere forældres evne til at varetage den følelsesmæssige omsorg for deres børn, kan det være hensigtsmæssigt at vurdere forældrenes mentaliserings evne. Dette bliver også anbefalet i Socialstyrelsens retningslinjer til forældrekompetenceundersøgelser. Ved at lave et forældreudviklingsinterview med forældre, hvor der spørges til deres relation til og oplevelse af deres barn, samt deres egne erfaringer med egen opvækst, kan man analysere og vurdere forældres evne til at mentalisere sit barn ved at bruge metoden PDI-RF (Parent Development Interview-Reflective Function).

Hjemmesiden er designet af: DuexDesign